За час існування кафедри її співробітники брали участь у виконанні понад 50 науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (станом на 01.06.2016р) за кошти держбюджету та підприємств нафтогазової галузі.

Назва проекту Керівник Замовник Роки виконання Планова загальна вартість, грн
1 Проведення робіт по технічному діагностуванню та технічному опосвідченню обладнання Зінчак Я.М. ПАТ «Укргазвидобування» 2005-2006 н/д
2 Розробка та впровадження засобів та технологій діагностування обсадних колон на підземних сховищах газу Карпаш О.М. ПАТ «Укртрансгаз» 2005-2006 н/д
3 Метрологічна атестація інформаційно-вимірювального комплексу для оцінки технічного стану обсадних колон на ПСГ Карпаш О.М. ПАТ «Укртрансгаз» 2006 н/д
4 Методична та організаційна допомога при розробці та організації функціонування системи управління якістю ВАТ “Дрогобицький машинобудівний завод” Зінчак Я.М ПАТ “Дрогобицький машинобудівний завод” 2006 н/д
5 Розроблення державного стандарту України “Магістральні трубопроводи. Деталі сталеві приварні на Ру до 10 Мпа. Загальні технічні умови” Карпаш О.М. НАК «Нафтогаз України» 2004-2006 н/д
6 Розроблення державного стандарту України “Магістральні трубопроводи. Деталі безшовні приварні на Ру до 10 МПА. Типи, основні параметри та розміри Карпаш О.М. НАК «Нафтогаз України» 2004-2006 н/д
7 Створення пересувної комп’ютеризованої лабораторії для оцінки технічного стану та прогнозування залишкового ресурсу бурового і нафтогазовидобувного устаткування Карпаш О.М. Міністерство палива та енергетики  України 2004-2006 н/д
8 Розробка та впровадження технічних засобів і технологій неруйнівного контролю та технічної діагностики бурового, нафтогазопромислового обладнання та інструменту Карпаш О.М. Міністерство освіти та науки України 2004-2006 н/д
9 Високоефективні методи і засоби неруйнівного контролю якості бурового, нафтогазопромислового обладнання Карпаш О.М. Міністерство освіти та науки України 2005-2006 н/д
10 Надання організаційної, методичної та технічної допомоги при декларуванні безпеки об’єктів підвищеної небезпеки Зінчак Я.М. Івано-Франківськмолокозавод 2006-2007 н/д
11 Розроблення та погодження (з установами та організаціями, визначеними в Технічному завданні) стандарту організації України “Магістральні нафтопроводи. Нафтоперекачувальні станції. Експертне обстеження обладнання. Методи та методики” Карпаш О.М. ПАТ “Укртранснафта” 2005-2007 н/д
12 Розроблення та погодження (з установами та організаціями, визначеними в Технічному завданні) стандарту організації України “Магістральні нафтопроводи. Продовження строків експлуатування обладнання. Правила та порядок” Карпаш О.М. ПАТ “Укртранснафта” 2005-2007 н/д
13 Розроблення стандарту організації України “Магістральні нафтопроводи. Обладнання вибухозахищене. Технічні умови” Козулькевич М.Р. НАК «Нафтогаз України» 2003-20007 н/д
14 Розроблення комплекту документів з організації системи підготовки, атестації, сертифікації, а також підвищення кваліфікації фахівців з неруйнівного контролю та технічної діагностики (НКТД) об’єктів нафтогазової промисловості (ОНГП) Карпаш О.М. Міністерство освіти та науки України 2005-2007 н/д
15 Розроблення нових методів та технічних засобів визначення фізико-механічних характеристик технологічних об’єктів  довготривалої експлуатації для створення банків даних про фізико-механічні властивості конструкційних матеріалів Карпаш О.М. Міністерство освіти та науки України 2007 н/д
16 Розроблення стандарту організації України “Свердловини на газ і нафту. Розрахунок колон насосно-компресорних труб” Козулькевич М.Р. НАК «Нафтогаз України» 2005-2008 н/д
17 Проведення аналізу чинних національних стандартів в галузі нафтової і газової промисловості і приведення їх у відповідність до вимог ЄС Карпаш О.М. Міністерство палива та енергетики  України 2008 н/д
18 Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими Карпаш О.М. ДП “УкрНДНЦ” 2007-2008 н/д
19 Розроблення технології та пристрою імпульсно-хвильової дії для збільшення продуктивності нафтових свердловин Карпаш О.М. Міністерство освіти та науки України 2007-2008 н/д
20 Трансграничне дослідження карпатського флішу в аспекті відкриття та виконання нових родовищ нафти і газу Карпаш О.М. Міністерство освіти та науки України 2006-2008 н/д
21 Проведення екологічних досліджень грунтів, забруднених внаслідок військово-господарської діяльності на навколишньому військовому аеродромі у м. Прилуки (Чернігівська область) з метою визначення ефективної технології очищення грунтів Карпаш О.М. Міністерство освіти та науки України 2008 н/д
22 Проведення експертизи про відповідальність СПБУ вимогам сучасних міжнародних документів Карпаш М.О. ТзОВ “Нафтогазовий науково-технологічний парк” 2012 90 000,00
23 Контроль якості кільцевих зварних з’єднань трубопроводів при укладанні підводного трубопроводу БК-1 Одеського ГР-МСП-4 Голіцинського ГКР з трубоукладальної баржі Карпаш О.М. НВФ “Діагностичні прилади” 2012 96 000,00
24 Розроблення стандарту організації України (СОУ) “Магістральні нафтопроводи. Підводні переходи. Правила технічного експлуатування” Карпаш О.М. ПАТ “Укртранснафта” 2011-2012 121 704,00
25 Проведення енергоаудиту чотирьох котелень та теплопостачальних мереж Рибіцький І.В. Дирекція теплопостачання Тлумацького району 2011-2012 24 000,00
26 Розробка та впровадження пристрою для дослідження структури багатофазного потоку експлуатаційних свердловин у морських умовах Райтер П.М. ПАТ «Чорноморнафтогаз» 2011-2013 248 000,00
27 Проведення енергоаудитів

Рибіцький І.В.

Яворський А.В.

Бурштинська гімназія Ганнусівська сільська рада 2012 10 000,00
28 Дослідження та розробки в галузі фізико-математичних наук (створення галузевої бази даних фізико-механічних та структурних характеристик трубних сталей). Карпаш О.М. ПАТ «Укртрансгаз» 2012-2014 500 000,00
29 Дослідження та розробки в галузі загально-технічних наук (Розроблення СОУ щодо порядку експертизи технічних наук на обладнання та матеріали, атестації технологій і готовності підприємств всіх форм власності до виконання робіт з діагностики та ремонту об’єктів ГСТ України) Карпаш О.М. ПАТ «Укртрансгаз» 2012-2014 498 575,54
30 Розроблення технічних умов “Блочно-комплектні газорозподільні автоматизовані станції типу БК-ГРС” Зінчак Я.М. ПАТ “Дрогобицький машинобудівний завод” 2007 36 000,00
31 Розроблення національних стандартів, гармонізованих з міжнародними стандартами серії ISO 13628, Частини 8-10 (Проектування та експлуатування систем підводного видобування) Тацакович Н.Л. Міністерство енергетики і вугільної промисловості України 2012-2013 140 000,00
32 Розроблення національних стандартів, гармонізованих з міжнародними стандартами серії ISO 13628, Частини 5-7 (Проектування та експлуатування систем підводного видобутку) Тацакович Н.Л. Міністерство енергетики і вугільної промисловості України 2011-2012 150 000,00
33 Експрес-метод контролю якості природного газу Рибіцький І.В. Держінформнауки 2012 96 000,00
34 Розроблення нової технології управління ризиками геодинамічних впливів на безпечну експлуатацію трубопровідних систем Яворський А.В. Держінформнауки 2012 35 000,00
35 Розроблення та впровадження енергоефективних технологій на діючих енергоємних об’єктах нафтогазового комплексу Карпаш О.М. Міністерство освіти та науки України 2012 800 000,00
36 Розроблення новітніх неруйнівних методів діагностики та моніторингу деградації матеріалів металоконструкцій довготривалої експлуатації Карпаш О.М. Міністерство освіти та науки України 2011-2012 548 651,00
37 Управління ризиками безпечної експлуатації протяжних потенційно небезпечних інженерних споруд за наявності геодинамічних впливів Яворський А.В. Міністерство освіти та науки України 2011-2012 469 767,00
38 Здійснити навчання та сертифікацію фахівців замовника за 3-им та 4-им рівнем сертифікації згідно встановлених навчальних програм та міжнародних стандартів IWCF Карпаш М.О. ТзОВ “КУБ-ГАЗ” 2015-2016 120 000,00
39 Перегляд СОУ 60.3-31570412-027:2007 “Магістральні нафтопроводи. Нафтоперекачувальні станції, морські термінали. Технічний огляд, експертне обстеження технологічного обладнання і трубопроводів. Методи і методики” Карпаш М.О. ПАТ “Укртранснафта” Філія “Магістральні нафтопроводи “Дружба” 2014-2015 96 000,00
40 Проведення енергоаудиту чотирьох котелень та теплопостачальних мереж Рибіцький І.В. Дирекція теплопостачання Тлумацького району 2014 24 000,00
41 Переглядання РД 39-0147103-358-86 “Руководство по техническому контролю обьектов линейной части магистральных нефтепроводов” Карпаш М.О. ПАТ “Укртранснафта” Філія “Придніпровські магістральні нафтопроводи” 2014-2015 85 500,00
42 Розроблення проектів технічних умов, погодження та реєстрація ТУ “Ловильний і ремонтний інструмент для свердловин” (1. Мітчики; 2. Ковпаки; 3. Трубовловлювачі; 4. Фрезери.) Карпаш М.О. ПАТ “Дрогобицький машинобудівний завод” 2015-2016 40 000,00
43 Перевіряння Переліку чинних нормативних документів з проектування, будівництва, експлуатації та ремонту об’єктів магістральних нафтопроводів, що використовується у ПАТ “Укртранснафта” Карпаш М.О. ПАТ “Укртранснафта” 2015-2016 22 000,00
44 Розроблення, погодження та реєстрація ТУ “Заглушка швидкозйомна. Технічні умови” Карпаш М.О. ПАТ “Дрогобицький машинобудівний завод” 2015-2016 15 990,00
45 Розроблення та впровадження експериментальної установки по контролю якості природного газу Карпаш О.М. ПАТ “Івано-Франківськгаз” 2015 120 000,00
46 Переглядання будівельних норм: ВБН В.3.1-00013741-06:2006 “Магістральні нафтопроводи. Лінійна частина. Капітальний ремонт”, ВБН В.3.1-00013741-09:2008 “Магістральні нафтопроводи. Технологія капітального ремонту лінійної частини діаметром від 530мм до 1220мм із заміною ізоляції без підняття трубопроводу”, ВБН В.3.1-00013741-10:2008 “Магістральні нафтопроводи. Лінійна частина. Методи ремонту ділянок нафтопроводу на заболоченій місцевості” Карпаш М.О. ПАТ “Укртранснафта” Філія “Придніпровські магістральні нафтопроводи” 2015-2017 391 000,00
47 Дослідження доцільності використання хромованих насосно-компресорних труб для видобування вуглеводнів на Семеренківському ГКР Карпаш М.О. ПрАТ “Нафтогазвидобування” 2015 400 000,00
48 Професійна перепідготовка військовослужбовців Збройних Сил України, звільнених в запас у період 2008-2015 року або включених до плану звільнення і членів їх сімей Карпаш О.М. МБФ “Міжнародний фонд соціальної адаптації” 2015-2016 150 000,00
49 Забезпечення виконання завдань реалізації Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Горизонт 2020” Карпаш М.О. Міністерство освіти та науки України 2015 130 000,00
50 Розроблення технології ультразвукових фазованих решіток для ідентифікації та визначення типів і розмірів дефектів металоконструкцій Карпаш М.О. Міністерство освіти та науки України 2015 90 000,00
51 Розроблення наукових основ багатопараметрового контролю технічного стану металоконструкцій довготривалої експлуатації за фактичними значеннями фізико-механічних характеристик їх матеріалу та типом і розмірами дефектів Карпаш О.М. Міністерство освіти та науки України 2013-2015 827 910,00
52 Дослідження нових методів керування видобутком вуглеводнів через одержання онлайнової інформації про фазовий склад газорідинних свердловинних потоків  Райтер П.М. Міністерство освіти та науки України 2014-2016 987 200,00
53 Розроблення методології оцінювання ризиків для населення та навколишнього середовища робіт, пов’язаних з розробкою покладів нетрадиційного газу Карпаш М.О. Міністерство освіти та науки України 2016-2016 н/д
54 Розроблення і впровадження приладу для експрес-контролю теплоти згорання природного газу Яворський А.В. Міністерство освіти та науки України 2015-2016 н/д

©2024 КАФЕДРА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Івано-Франківський Національний Технічний Університет Нафти і Газу

вул. Карпатська, 15, 76019 Україна.   КОНТАКТИ: +38 (0347) 50 47 08   e-mail: tdm@nung.edu.ua

Log in with your credentials

Forgot your details?