НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН: магіст з технічної діагностики

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН: магіст з технічної діагностики (заочна форма навчання)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “ТЕХНІЧНА ДІАГНОСТИКА”

Метою даної магістерської програми є формування у студентів базових  знань з оцінки фактичного  технічного стану машин та  конструкцій, вибору найбільш  інформативних діагностичних ознак про їх стан, методів збору і опрацювання діагностичної інформації, вибору засобів і  методів діагностування, прогнозування технічного ресурсу обладнання та конструкцій.

Навчальний процес забезпечений сучасними лабораторіями та кваліфікованими викладачами-практиками

Додаткові можливості:

  • практика на реальних підприємствах з працевлаштуванням;
  • дуальна освіта;
  • підтвердження кваліфікації і сертифікація персоналу в галузі неруйнівного контролю державним органом сертифікації персоналу;
  • продовження навчання в аспірантурі.

Партнери кафедри:

ТОВ «Науково-виробнича фірма ЗОНД», ДП “Карпатський експертно-технічний центр Держпраці”, ДП “Івано-Франківськстандартметрологія”, ПАТ «Івано-Франківськгаз» та інші.

Працевлаштування:

Технічне діагностування обладнання та конструкцій         є штатною технологічною операцією на підприємствах:

ВИМОГИ

–   Наявність диплома бакалавра

ТЕРМІН НАВЧАННЯ

–  18 місяців

 

КОНТАКТИ

вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, 76019, тел.:+380342 50 66 11,

e-mail: tdm@nung.edu.ua

https://www.facebook.com/EMandTD/

Завідувач кафедри докт. техн. наук,

проф. Райтер П.М.    ауд. 9205

Aim of the Master’s program is to form the students’ basic knowledge in evaluation of machines and construction technical conditions, choice of the most informative diagnostic indicators on their condition, collecting and processing methods for diagnostics information, choice of diagnostic methods, prediction of operational instrument life.

The department has well-equipped laboratories with modern instruments and highly-qualified teachers

  • Training of certified professionals in energy efficiency certification and inspection of building utility systems;
  • Dual education system (work and study);
  • Qualification and certification of NDT personnel;
  • PhD studies.

Department Branches:

«ZOND Research and Production Company» Ltd, «Carpathian Expert and Technical Center of State Labour Service of Ukraine» SE, «Ivano-Frankivskstandardmentrology» SE, «Ivano-Frankivskhaz» Ltd.

Employment:

Equipment and construction maintenance and technical diagnostics

ACADEMIC REQUESTS

  • Bachelor’s degree holder
  • Duration of studies – 18 months

 

 

CONTACTS

15 Karpatska Str, Ivano-Frankivsk, Ukraine, 76019, tel.:+380342 50 66 11, e-mail: tdm@nung.edu.ua

tdm.nung.edu.ua

https://www.facebook.com/EMandTD/

Department Chairman – Mr. Raiter Petro, D.Sc in Engineering Professor  (9205)

©2024 КАФЕДРА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Івано-Франківський Національний Технічний Університет Нафти і Газу

вул. Карпатська, 15, 76019 Україна.   КОНТАКТИ: +38 (0347) 50 47 08   e-mail: tdm@nung.edu.ua

Log in with your credentials

Forgot your details?