ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

timeline_pre_loader

1981

Створено відділ № 4 «Неруйнівний контроль в нафтогазовій галузі» на СКТБ «Надра» при Івано-Франківському інституті нафти і газу (зав. від. Карпаш О.М.)

1991

За ініціативи та організаційного сприяння відділу №4 СКТБ «Надра» в ІФІНГ була створена кафедра для підготовки фахівців за спеціальністю «фізичні методи інтроскопії» (з 1995 року – «прилади та системи неруйнівного контролю»)

1993

На кафедрі буріння ІФДТУНГ (зав.каф.проф. Коцкулич Я.С.) було запроваджено викладання предмету «Технічна діагностика бурового обладнання»

2005

Наказом ректора університету №49 від 24.05.2005 створено кафедру технічної діагностики та моніторингу на факультеті нафтогазопроводів. Відкрито філіал кафедри на ТзОВ «НВФ «ЗОНД» (www.zond-ndt.com) Освітньо-наукову діяльність розпочало 5 працівників кафедри

2006

Введено в експлуатацію аудиторію «Технічного діагностування нафтогазового обладнання» (9121), розпочато активну наукову діяльність Захищено 1 кандидатську дисертацію (Карпаш М.О.) Кращий аспірант УТ НКТД (Карпаш М.О.) Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України (проф.Карпаш О.М.)

2007

Введено в експлуатацію аудиторії «Стандартизації та сертифікації продукції» (9119) та «Метрології та контролю якості» (9117). Штат кафедри склав 7 осіб

2008

Введено в експлуатацію науково-дослідну аспірантську лабораторію (9122) Захищено 1 кандидатську дисертацію (Рибіцький І.В.) Краща навчальна лабораторія ІФНТУНГ – 9121 Створення навчально-наукового полігону технічної діагностики підземних комунікацій

2009

Введено в експлуатацію аудиторію «Енергетичного планування та енергетичного менеджменту» (9201). Отримано ліцензію НАЕР на проведення енергоаудиту Кращий навчальний посібник «Технічна діагностика систем нафтогазопостачання» (диплом І ступеню) Лауреат премії Президента України для молодих учених – доцент Яворський А.В. Кращий молодий учений УТ НКТД (Рибіцький І.В.)

2010

Введено в експлуатацію комп’ютерний клас по проекту TEMPUS(9202) Захищено 4 кандидатські дисертації (Тацакович Н.Л, Дарвай І.Я., Доценко Є.Р, Козак О.Ф) Відкрито спеціальність 05.02.10 – діагностика матеріалів і конструкцій Відкрито філіал кафедри на ВАТ «Івано-Франківськгаз» Кращий навчальний посібник «Новітні методи прикладної фізики і математики в інженерних дослідженнях» (диплом ІІІ ступеню) Підписано 1-у в університеті грантову угоду HUSKROUA/0901/062 Краща дипломна робота УТ НКТД (Цих В.)

2011

Введено в експлуатацію лекційну аудиторію (9124)

2012

Захищено кандидатську дисертацію (Ващишак І.Р.), докторську дисертацію (Райтер П.М.)

2013

Захищено кандидатську дисертацію (Котурбаш Т.Т.), докторську дисертацію (Карпаш М.О.)

2014

Захищено 2 кандидатські дисертації (Цих В.С.,Миндюк В.Д.)

2015

Лауреати премії Президента України 2015 року за роботу “Нові методи та засоби багатопараметрового діагностування обладнання і споруд довготривалої експлуатації” (Доценко Є.Р., Карпаш М.О., Тацакович Н.Л., Рибіцький І.В.)

2016

Ліцензовано спеціальність 8.05070108 – “Енергетичний менеджмент” (магістри денної форми навчання). Захищено кандидатську дисертацію (Попович О.В.). За результатами конкурсів УТНКТ у номінації “Кращі науково-технічні публікації в журналах та видання книг” зайнято 1 місце авторським колективом у складі: Карпаша М.О., Рибіцького І.В., Котурбаша Т.Т., Бондаренка О.Г., Карпаша О.М. за публікацію монографії «Акустичний контроль конструкцій та устатковання у нафтогазовій галузі»; в номінації “Кращі молоді вчені та спеціалісти, що працюють в галузі НКТД” зайнято 1 місце директором Науково-дослідного інституту нафтогазової енергетики і екології, професором кафедри Карпашем М.О.; в номінації “Кращий студент (аспірант) за спеціальністю “Неруйнівний контроль та технічна діагностика” зайнято 2 місце аспірантом кафедри Попович О.В.

2017

В рамках проекту «Вища інженерна освіта для екологічно сталого промислового розвитку» 543966-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR  створено консультаційно-навчальний центр сталого розвитку (ауд.9206). На кафедрі три нових аспіранти: Кузик Михайло та Максим’юк Сергій – випускники-магістри з енергоменеджменту, Когут Галина – відповідальний секретар ТК146 та один докторант – Рибіцький Ігор.

2019

Виграно конкурс на вченя ДБ77/2019 – 1704 тис. грн. Захищено кандидатську дисертацію Височанським І.І. Розпочали атестацію енергоаудиторів. Перевибори завідувача кафедри за проханням колективу переобрано проф. Райтера П.М.

2020

Нова бакалаврська програма ІВЕ. Закінчено виконання двох міжнародних грантів. Виграно два конкурси на нові міжнародні гранти. Закінчено виконання дербюджетної тематики д/б 77/2019. Відбувся захист PhD – Когут Г.Я. Модернізовано 2 навчально-наукові лабораторії 9201 та 9221а. Виготовлено та запатентовано дослідно-експериментальну установку для контролю структури та складу газорідинних потоків.

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

Персонал кафедри володіючи значним потенціалом, досвідом виконання робіт як науково-дослідних, так і інжинірингових, міжнародних проектів бачить свою місію через виконання наступних функцій:
 • Розроблення, гармонізація та переклад стандартів, інших нормативних документів з НКТД нафтогазопромислового обладнання

 • Розроблення документів, пов’язаних із декларацією безпеки потенційно небезпечних об’єктів

 • Розроблення засобів обліку газорідинних багатофазних потоків

 • Розробка технічних засобів та технологій контролю фізико-механічних характеристик металоконструкцій, в т. ч. довготривалої експлуатації

 • Розробка технологій та засобів ультразвукової дефектоскопії металоконструкцій

 • Розроблення методів та технічних засобів визначення енергетичних характеристик природного газу

 • Розроблення обладнання і методик для проведення енергоаудиту приміщень і комунікацій

 • Науково-технічна експертиза плану ліквідації аварійних ситуацій та декларацій потенційно небезпечних об’єктів

 • Розробка технічних засобів та технологій пошуку течовитоків у підземних комунікаціях

 • Розробка технічних засобів та технологій контролю геометричних характеристик виробів

 • Розроблення методик та проведення досліджень активності зсуву ґрунтів

ПЕРСОНАЛ КАФЕДРИ

Photo Raiter1

Посада: Завідувач кафедри
Вчене звання: професор
Вчений ступінь: докт. техн. наук
Email: petro.raiter@gmail.com
Веб-сторінка: facebook_Raiter
Напрямок наукових досліджень: вимірювання параметрів багатофазних потоків; розробка інформаційно-вимірювальних модулів для систем енергетичного моніторингу та технічної діагностики, дослідження енергетичної безпеки на рівні муніципалітетів для забезпечення вимог сталого розвитку

Райтер Петро Миколайович

Myndiuk

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

E-mailtinlaven@gmail.com

Веб-сторінка: www.facebook.com/tinlaven

Резюме:CV-Myndiuk-EN

Напрямок наукових досліджень: Дослідження і розроблення нових методів контролю структурної деградації металевих матеріалів тривало експлуатованих конструкцій; комплексне застосування методів неруйнівного контролю

Миндюк Валентин Дмитрович

CychVS

Посада: Доцент

 Вчене звання: немає

 Науковий ступінь: канд.техн.наук

 Напрямок наукових досліджень: методи безконтактного  контролю ізоляції підземних трубопроводів в умовах наявності  суміжних комунікацій, а також у випадку пролягання  через ґрунти різних типів.

Цих Віталій Сергійович

karpashom

Посада: проректор з наукової роботи
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: докт. техн. наук
Email: karpash@nung.edu.ua
Веб-сторінка: facebook_Karpash
Нагороди: лауреат державної премії в галузі науки і техніки України, заслужений діяч науки і техніки України.
Напрямок наукових досліджень: неруйнівний контроль та технічна діагностика в нафтогазовій галузі. Керує аспірантурою за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин.

Карпаш Олег Михайлович

DotsenkoER

Посада: Доцент

Вчене звання: Доцент

Науковий ступінь: канд.техн.наук

Напрямок наукових досліджень: нові методи контролю структури та фізико-  механічних характеристик матеріалів металоконструкцій.

Доценко Євген Романович

novyy

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

E-mailolya.popovuch@gmail.com

Напрямок наукових досліджень: Дослідження і розроблення нових методів контролю металоконструкцій та визначення типу дефектів

Попович Ольга Василівна

rajternb

Інженер 1-ї категорії

Напрямок роботи: організаційне забезпечення навчального процесу на кафедрі.

Райтер Наталя Борисівна

YavorskijAV

Посада: Доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: канд. техн. наук

Email: andryyus1978@gmail.com
Веб-сторінка: facebook_Yavorskyi

Нагороди: лауреат премії президента України для молодих вчених, керівник наукової групи кафедри з питань технічного діагностування підземних комунікацій

Напрямок наукових досліджень: безконтактний контроль ізоляційного покриття підземних трубопроводів, розробка систем пошуку і обстеження металічних і неметалічних комунікацій в умовах значних промислових електромагнітних завад.

Яворський Андрій Вікторович

Ващишак

Посада: Доцент

Вчене звання: Доцент

Науковий ступінь: канд.техн.наук

Email: savchyn.ira@gmail.com

Напрямок досліджень: Методи та засоби технічної діагностики підземних теплових мереж. Підвищення енергоефективності елементів системи опалення

Ващишак Ірина Романівна

Govtulja

Посада: асистент

 E-mailz.lyubomyr@gmail.com

 Напрямок наукових досліджень:  Удосконалення методів оцінки ризиків експлуатації магістральних трубопроводів в складних умовах

Жовтуля Любомир Ярославович

MyndjukYu

Завідувач лабораторіями

Миндюк Юрій Дмитрович

karpash m

Посада: професор кафедри, директор НДІ НГЕіЕ

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: докт. техн. наук

Email: mkarpash@nung.edu.ua
Веб-сторінка: facebook_MKarpash

Резюме: CV-Europass-Maksym Karpash

Напрямок наукових досліджень: контроль фізико-механічних характеристик матеріалів металоконструкцій, використання алгоритмів штучних нейронних мереж в неруйнівному контролі, стандартизація в нафтогазовому комплексі.

Карпаш Максим Олегович

Rybitsky IV 05

Посада: Доцент

Вчене звання: Доцент

Науковий ступінь: канд.техн.наук

Email: rybitsky@gmail.com
Веб-сторінка: facebook_Rybitskyi

Резюме:CV_EN_Rybitskyi

Напрямок наукових досліджень: новітні акустичні методи товщинометрії елементів металоконструкцій.

Рибіцький Ігор Володимирович

Dojchyk

Науковий співробітник НДІНГЕіЕ

Напрямок роботи: технічне забезпечення наукової діяльності на кафедрі

Дойчик Валерій Миколайович

©2024 КАФЕДРА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Івано-Франківський Національний Технічний Університет Нафти і Газу

вул. Карпатська, 15, 76019 Україна.   КОНТАКТИ: +38 (0347) 50 47 08   e-mail: tdm@nung.edu.ua

Log in with your credentials

Forgot your details?