БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА “ІНЖЕНЕРІЯ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ”

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “ІНЖЕНЕРІЯ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ” (версія від 12.11.2020)

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ГАРАНТА ПРОГРАМИ “ІНЖЕНЕРІЯ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ” МАКСИМА КАРПАША

ВІДГУКИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

ВІДГУКИ ПОТЕНЦІЙНИХ ПРАЦЕДАВЦІВ

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА “ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН: магістр з енергетичного менеджменту (заочна форма навчання)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

 

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА «ТЕХНІЧНА ДІАГНОСТИКА ОБЛАДНАННЯ ТА КОНСТРУКЦІЙ»

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН: магістр з технічної діагностики (заочна форма навчання)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “ТЕХНІЧНА ДІАГНОСТИКА”

Назва освітнього компонентуСилабусРобоча програмаМетодичні вказівки для практ./лаб. робітМатеріали дисципліни
Фандрайзинг*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Проектування, експлуатація та керування систем електропостачан­ня*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Управління системами енергозабезпе­чення будівель*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Моделювання перетворювачів енергії (ЕМ)*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Комп`ютерне моделювання та симулювання енергетичних комплексів*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Енергетичний менеджмент*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Відновлювана енергетика*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Методологія наукових досліджень*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Енергетична ефективність устаткування та споруд*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Управління проєктами в енергетиці*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Енергетичний аудит*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Енергоспоживан­ня в будівлях та спорудах*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Енергетична сертифікація та паспортизація*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Енергетичний контроль*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Інформаційні технології, “розумні мережі” і інтернет речей в енергетиці*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Постачання паливно-енергетичних ресурсів*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Технічна діагностика енергетичного обладнання*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Оптимізація режимів електропостачаль­них систем*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Енергетичне планування і фінанси у сфері енергозаощад­ження*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА “ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

Назва освітнього компонентуСилабусРобоча програмаМетодичні вказівки для практ./лаб. робітМатеріали дисципліни
Основи академічного письма*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Англійська мова*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Вища математика*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Вступ до спеціальності*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Фізика*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Фізичні основи відновлюваних джерел енергії*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Енергетичні системи та ринки*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Засоби вимірювальної техніки*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Математичне та комп’ютерне моделювання*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Основи електротехніки та промислова електроніка*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Філософія та екологічна етика*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Енергоефективні будівлі*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Мікроконтролери та технології передавання даних в енергетиці*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Обробка метеорологічних спостережень для потреб енергетики*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Основи метрології та забезпечення якості*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Розумні мережі (Smart Grid)*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Світова економіка та підприємництво*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Гідроенергетика, біоенергетика та низькопотенційні джерела енергії*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Матеріали та компоненти відновлюваних джерел енергії*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Основи автоматизації та контролю в системах відновлюваної енергетики*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Основи побудови електричних систем та мереж*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Основи теплотехніки та технічна термодинаміка*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Стратегія сталого розвитку*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Основи проєктування та монтажу систем відновлюваної енергетики*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Риторика та соціальні комунікації*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Сонячна та вітрова енергетика*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Енергетичний аудит*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Технології та засоби оцінки якості та обліку енергії*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Соціальна практика в Новій енергії*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
Інформаційно-комунікаційні технології*Посилання**Посилання**Посилання**Посилання*
БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА “ІНЖЕНЕРІЯ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ”

©2024 КАФЕДРА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Івано-Франківський Національний Технічний Університет Нафти і Газу

вул. Карпатська, 15, 76019 Україна.   КОНТАКТИ: +38 (0347) 50 47 08   e-mail: tdm@nung.edu.ua

Log in with your credentials

Forgot your details?