intl relations map

Від часу свого заснування кафедра активно займається міжнародною науково-технічною та освітньою співпрацею.

Станом на початок 2016 року колективом кафедри виконано наступні міжнародні проекти:

2006

SM_SCM-T043B05-2005 «Всеукраїнська мережа регіональних консультаційних пунктів європейської системи залікового перекладу (ECTS)» (All-Ukrainian Network of ECTS Regional Consulting Points)

UKR 09/005 “Master in energy-management and energy planning” (Підготовка магістрів з енергоменеджементу та енергопланування) за підтримки Міністерства закордонних справ Норвегії

2007-2008

TEMPUS SM_SCM-T029B06-2006 «Стратегія розвитку міжнародної мобільності українських студентів з використанням можливостей кредитно-модульної системи» (Development of Strategy of UA Students International Mobility Using the ECTS Opportunities)

2009

159239-TEMPUS-1-2009-1-SE-TEMPUS-JPGR “Інноваційна міжуніверситетська мережа для розвитку партнерства з підприємствами” (Innovation cross-university network for development of partnership with enterprises)

Programme Funded by EU, INOGATE, Project “Harmonisation of Gas and Oil Technical Standards and Practices in Eastern Europe and the Caucasus” (Гармонізація нафтогазових стандартів та практик у Східній Європі та на Кавказі), TACIS/2006/122-856

Programme Funded by EU, INOGATE, Project “Safety and Security of Main Gas Transit Infrastructure in Eastern Europe and the Caucasus” (Безпека та безпечність магістральних газопроводів у Східній Європі та на Кавказі) , EuropeAid/123286/C/SER/MULTI

2010-2011

HUSKROUA/0901/062 “Quality Assurance for Society-Oriented Education, Research and Development” (Забезпечення якості суспільно-орієнтованих освіти, досліджень та розробок), ENPI CBC Programme Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine 2007-2013

2012

530158-TEMPUS-1-2012-1-SETEMPUS-SMHES Support of innovations through improvement of regulatory framework for higher education in Ukraine (Підтримка інновацій шляхом покращення нормативних та законодавчих рамок для вищої освіти в Україні)

Project “Development of a network of cooperation for the promotion of Renewable Energy Sources – BUS OZE” (Розвиток мережі співпраці для просування відновних джерел енергії). Funded by ERDF

2013

543966-TEMPUS-1-2013-BE-TEMPUS-JPCR, Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development (Вища інженерна освіта для екологічно сталого промислового розвитку)

2014

FP7 project 609570 “Building a more effective pathway leading from research to innovation through cooperation between the European Union and Eastern Partnership countries in the field of energy efficiency”

2015

Project NR 313/2015/PPR2015 «Implementation of solutions with the use of renewable energy sources and improvement of energy-efficiency in Tlumach District” Funded by MFA of Poland. University coordinator

“Reform of Naftogaz and the Ukrainian Gas Sector”, Preliminary Project/Planning Phase. (in partnership with PETRAD).  Funded by MFA of Norway.

ПОТОЧНІ ПРОЕКТИ

null
543966-TEMPUS-1-2013-BE-TEMPUS-JPCR, Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development (Вища інженерна освіта для екологічно сталого промислового розвитку) – http://hetes.com.ua
logo 1
FP7 project 609570 “Building a more effective pathway leading from research to innovation through cooperation between the European Union and Eastern Partnership countries in the field of energy efficiency” –https://cordis.europa.eu/project/id/609570

©2024 КАФЕДРА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Івано-Франківський Національний Технічний Університет Нафти і Газу

вул. Карпатська, 15, 76019 Україна.   КОНТАКТИ: +38 (0347) 50 47 08   e-mail: tdm@nung.edu.ua

Log in with your credentials

Forgot your details?