Навчально-методичні розробки

 1. Карпаш О.М., Криничний П.Я., Крижанівський Є.І., Мигаль І.Г., Рибчин І.Й.,     Зінчак Я.М. Неруйнівний контроль труб нафтового сортаменту: Навч. посібник.     – Івано-Франківськ.: Факел, 2001.-380с.: іл..
 2. Карпаш О.М., Возняк М.П., Василюк В.М. Технічна діагностика систем нафтогазопостачання: Навч. Посібник. – Івано-Франківськ: Факел, 2007.–314 с.: іл.
 3. Карпаш О. М. Технічна діагностика бурового та нафтогазового обладнання. –  Івано-Франківськ: Факел, 2007. – 272с.: іл.
 4. О.М. Карпаш, А.В. Яворський, М.О.Карпаш Основи забезпечення якості в нафтогазовій інженерії: Навч.посібник. – Івано-Франківськ: Факел, 2008. – 439 с.: іл.
 5. Яворський А. В., Миндюк В. Д. Лабораторний практикум з курсу «Технічна діагностика бурового обладнання» для студентів за спеціальністю «Буріння». МВ 02070855-1826-2006.– Івано-Франківськ: Факел, 2006. – 72 с.
 6. Яворський А. В., Миндюк В. Д. Контроль якості зварювання: Конспект лекцій. МВ 02070855-1832-2006.–Івано-Франківськ: Факел, 2006. – 114 с.
 7. Яворський А.В., Козулькевич М.Р. Лабораторний практикум з курсу «Метрологія, стандартизація і сертифікація» для студентів спеціальностей «Буріння» і Видобування нафти і газу». МВ 02070855-1924-2007.– Івано-Франківськ: Факел, 2007. – 77 с.
 8. Андріїшин М.П., Канєвський С.О., Карпаш О.М., Марчук Я.С., Петришин І.С., Руднік А.А., Середюк О.Є., Чеховський С.А. Вимірювання витрати та кількості газу: Довідник. – Івано-Франківськ: ПП. «Сімник», 2004.-160 с.:іл.
 9. Карпаш М.О., Яворський А.В. Методи контролю стану робочих поверхонь: Конспект лекцій. МВ 02070855-1916-2007.- Івано-Франківськ: Факел, 2007.-228с:іл.
 10. Миндюк В.Д., Яворський А.В., Карпаш М.О. Лабораторний практикум з курсу «Методи контролю стану робочих поверхонь» для студентів за спеціальністю «Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій». МВ 020070855-2058-2008.-Івано-Франківськ: Факел, 2008.–85 с.
 11. Яворський А.В., Миндюк В.Д.  Лабораторний практикум з дисципліни «Контроль якості зварювання»
 12. Райтер П.М.  Карпаш О.М.Методи та засоби обробки інформації при контролі  структури та витрати фаз газорідинних потоківМонографія
 13. Карпаш О.М. Новітні методи прикладної фізики і математики в інженерних дослідженнях // Карпаш О.М., Снарський А.О., Райтер П.М., Карпаш М.О. //Навчальний посібник «Факел», Івано-Франківськ, 2008.
 14. Карпаш О.М. Енергоменеджмент та енергоефективність // Карпаш О.М., Костишин В.С., Федорів М.Й., Дзьоба О.Г., Козак Л.Ю., Райтер П.М. // Навчальний посібник «Факел», Івано-Франківськ, 2008.
 15. Яворський А.В., Карпаш М.О., Дячишин І.М. «Основи метрології, стандартизації та контролю якості» Частина 1. Лабораторний практикум
 16. Карпаш М.О., Яворський А.В., Рибіцький І.В. «Технічна діагностика систем нафтогазопостачання». Лабораторний практикум.

©2024 КАФЕДРА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Івано-Франківський Національний Технічний Університет Нафти і Газу

вул. Карпатська, 15, 76019 Україна.   КОНТАКТИ: +38 (0347) 50 47 08   e-mail: tdm@nung.edu.ua

Log in with your credentials

Forgot your details?