Кафедра ЕМ і ТД здійснює підготовку магістрів за спеціалізацією
«ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
(сертифікат МОНУ про акредитацію НД-IV №0980901 від 11.01.2017)

        Енергетичний менеджмент забезпечує енергоефективне і енергоощадне управління енергетичними потоками в різних галузях економіки з метою сталого розвитку. Студенти отримують підготовку за напрямками теплотехніки, електротехніки та економіки для вирішення завдань енергетичного менеджменту.Енергетичний менеджмент забезпечує енергоефективне і енергоощадне управління енергетичними потоками в різних галузях економіки з метою сталого розвитку. Студенти отримують підготовку за напрямками теплотехніки, електротехніки та економіки для вирішення завдань енергетичного менеджменту.

Сфера діяльності:

– розроблення, впровадження систем енергетичного аудиту;

– дослідження причин перевитрат енергії та розроблення методів і заходів їх ліквідації або мінімізації;

– розроблення способів підвищення ефективності використання енерегії на конкретних підприємствах і в установах;

– обґрунтування заходів щодо модернізації існуючих виробництв, зокрема і нафтогазового комплексу України, в напрямку енергоефективного використання та заощадження різних форм енергетичних ресурсів;

– практичне використання прогресивних технологій заощадження енергетичних ресурсів на виробництві та на підприємствах та установах соціальної сфери України;

– науково-дослідна діяльність в галузі енергетичного менеджменту.

Що вивчає магістр в процесі підготовки (90 кредитів ECTS, термін навчання 1,5 року):

Цикл 1

– Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

– Організація, планування та управління виробництвом

– Міжнародна науково-дослідна співпраця

– Охорона праці в галузі

– Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта

Цикл 2

– Дисципліни професійної та практичної підготовки

– Проектування та експлуатація систем електропостачання

– Моделювання перетворювачів енергії

– Управління проектами в енергетиці

– Комп’ютерне моделювання та симулювання електротехнічних комплексів

– Енергетичний менеджмент

– Енергетична ефективність та контроль устаткування та споруд

– Енергетичні ринки та маркетингові дослідження в енергетиці

– Інформаційні технології в енергетиці

– Відновна енергетика

–  Математичні методи наукових досліджень

 

©2024 КАФЕДРА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Івано-Франківський Національний Технічний Університет Нафти і Газу

вул. Карпатська, 15, 76019 Україна.   КОНТАКТИ: +38 (0347) 50 47 08   e-mail: tdm@nung.edu.ua

Log in with your credentials

Forgot your details?