З 20 по 24 квітня 2015 року на базі університету Гданська Політехніка (Польща) відбулася зустріч-семінар з метою презентації інноваційних проектів, запропонованих до-слідницькими групами з українських вузів та отримання консультацій, які допоможуть здійснити процес комерціалізації вказаних і подібних проектів. Семінар відбувся в рамках проекту Tempus «Підтримка інновацій через вдосконалення законодавства у сфері вищої освіти України» 530158-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES. Даний проект реалізу-ється консорціумом університетів на чолі з Університетом Лунду (Швеція), до складу якого входять ще 3 університети: з Польщі, Великобританії, Португалії та 5 українських вищих навчальних закладів, Міністерство освіти і науки України та 3-х неакадемічних українських партнерів. Учасники семінару з України дізналися про передовий досвід у га-лузі захисту інтелектуальної власності в Польщі, а також процедури для комерціалізації досліджень професорсько-викладацького складу університету “Гданська політехніка”.

Після представлення та оцінки запропонованих проектів перед представниками українських вузів виступила завідувач відділу наукових проектів університету п. О.Шафран, яка детально познайомила слухачів з організацією та джерелами фінансування наукових досліджень в університеті та практикою впроваджень їх результатів. Завідувачка відділу менеджменту якості п. А.Лендзіон розповіла про особливості практики оцінюван-ня та забезпечення якості навчання в університеті Гданська політехніка, а також впровад-ження систем менеджменту якості в практику роботи дослідницьких лабораторій універ-ситету.

Цікавою і продуктивною була зустріч делегації українських вчених з керівниками центру науки та впровадження університету п. Д.Кузнєвським та п. К.Малінським, які у формі інтерактивної розмови познайомили з особливостями внутрішньої організації та практикою роботи відділу трансферу технологій університету і, зокрема, реалізацією start-up проектів. Польські колеги детально зупинились на питаннях, що пов’язані з вирішен-ням проблем, що завжди є супутніми в процесі впровадження наукових розробок, і відпо-віли на чисельні питання українських науковців.

Особливий інтерес делегації вчених українських вузів викликало відвідування імерсивної (такої що забезпечує повний ефект присутності) лабораторії 3D візуалізації університету. Ця лабораторія лише введена в дію в університеті і дозволяє поряд з вирі-шенням освітніх завдань виконати ряд цікавих досліджень про які обмінялись ідеями наші та польські вчені, що виконують дослідження в лабораторії.

Окремо слід відмітити візит в Гданський науково-технологічний цент, співзаснов-ником якого є і університет Гданська політехніка. Директор НТЦ п. І.Дістершефт розпові-ла про структуру та функціонування науково-технологічного парку та наголосила на трьох перевагах, які він надає для науковців, що прагнуть впровадити свої результати дослід-жень. Ці переваги: правова підтримка оцінки та захисту інтелектуальної власності науков-ця, суттєві податкові пільги на протязі перших двох років впровадження в технопарку як складової Гданської відкритої економічної зони та надання площ і обладнання для проведення досліджень, презентації їх результатів. Як підтвердження сказаного, польські вчені розповіли про процес впровадження двох наукових розробок вже світового рівня вченими університету на базі Гданського науково-технологічного парку.

Під кінець зустрічей цікаву екскурсію по університету “Гданська політехніка” для представників вузів України провела завідувач міжнародного відділу п.М.Пономаренко.
Отримані знання та навички будуть використані для підтримки процесу комерціалі-зації в центрах з впровадження результатів наукових досліджень, що утворюються україн-ських університетах.

 

©2024 КАФЕДРА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Івано-Франківський Національний Технічний Університет Нафти і Газу

вул. Карпатська, 15, 76019 Україна.   КОНТАКТИ: +38 (0347) 50 47 08   e-mail: tdm@nung.edu.ua

Log in with your credentials

Forgot your details?