1981 Створено відділ № 4 «Неруйнівний контроль в нафтогазовій галузі» на СКТБ «Надра» при Івано-Франківському інституті нафти і газу (зав. від. Карпаш О.М.)
1991 За ініціативи та організаційного сприяння відділу №4 СКТБ «Надра» в ІФІНГ була створена кафедра для підготовки фахівців за спеціальністю «фізичні методи інтроскопії» (з 1995 року – «прилади та системи неруйнівного контролю»)
1993 На кафедрі буріння ІФДТУНГ (зав.каф.проф. Коцкулич Я.С.)  було запроваджено викладання предмету «Технічна діагностика бурового обладнання»
2005 Наказом ректора університету №49 від 24.05.2005 створено кафедру технічної діагностики та моніторингу на факультеті нафтогазопроводів. Відкрито філіал кафедри на ТзОВ «НВФ «ЗОНД» (www.zond-ndt.com) Освітньо-наукову діяльність розпочало 5 працівників кафедри
2006 Введено в експлуатацію аудиторію «Технічного діагностування нафтогазового обладнання» (9121), розпочато активну наукову діяльність Захищено 1 кандидатську дисертацію (Карпаш М.О.) Кращий аспірант УТ НКТД (Карпаш М.О.) Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України (проф.Карпаш О.М.)
2007 Введено в експлуатацію аудиторії  «Стандартизації та сертифікації продукції» (9119) та «Метрології та контролю якості» (9117). Штат кафедри склав 7 осіб
2008 Введено в експлуатацію науково-дослідну аспірантську лабораторію (9122) Захищено 1 кандидатську дисертацію (Рибіцький І.В.) Краща навчальна лабораторія ІФНТУНГ – 9121 Створення навчально-наукового полігону технічної діагностики підземних комунікацій
2009 Введено в експлуатацію аудиторію «Енергетичного планування та енергетичного менеджменту» (9201). Отримано ліцензію НАЕР на проведення енергоаудиту Кращий навчальний посібник «Технічна діагностика систем нафтогазопостачання» (диплом І ступеню) Лауреат премії Президента України для молодих учених – доцент Яворський А.В. Кращий молодий учений УТ НКТД (Рибіцький І.В.)
2010 Введено в експлуатацію комп’ютерний клас по проекту TEMPUS(9202) Захищено 4 кандидатські дисертації (Тацакович Н.Л, Дарвай І.Я., Доценко Є.Р, Козак О.Ф) Відкрито спеціальність 05.02.10 – діагностика матеріалів і конструкцій Відкрито філіал кафедри на ВАТ «Івано-Франківськгаз» Кращий навчальний посібник «Новітні методи прикладної фізики і математики в інженерних дослідженнях» (диплом ІІІ ступеню) Підписано 1-у в університеті грантову угоду HUSKROUA/0901/062 Краща дипломна робота УТ НКТД (Цих В.)
2011 Введено в експлуатацію лекційну аудиторію (9124) 
2012 Захищено кандидатську дисертацію (Ващишак І.Р.), докторську дисертацію (Райтер П.М.) 
2013 Захищено кандидатську дисертацію (Котурбаш Т.Т.), докторську дисертацію (Карпаш М.О.)
2014 Захищено 2 кандидатські дисертації (Цих В.С.,Миндюк В.Д.) 
2015 Лауреати премії Президента України 2015 року за роботу “Нові методи та засоби багатопараметрового діагностування обладнання і споруд довготривалої експлуатації” (Доценко Є.Р., Карпаш М.О., Тацакович Н.Л., Рибіцький І.В.)
2016 Ліцензовано спеціальність 8.05070108 – “Енергетичний менеджмент” (магістри денної форми навчання). Захищено кандидатську дисертацію (Попович О.В.). За результатами конкурсів УТНКТ у номінації “Кращі науково-технічні публікації в журналах та видання книг” зайнято 1 місце авторським колективом у складі: Карпаша М.О., Рибіцького І.В., Котурбаша Т.Т., Бондаренка О.Г., Карпаша О.М. за публікацію монографії «Акустичний контроль конструкцій та устатковання у нафтогазовій галузі»; в номінації “Кращі молоді вчені та спеціалісти, що працюють в галузі НКТД” зайнято 1 місце  директором Науково-дослідного інституту нафтогазової енергетики і екології, професором кафедри Карпашем М.О.; в номінації “Кращий студент (аспірант) за спеціальністю “Неруйнівний контроль та технічна діагностика” зайнято 2 місце аспірантом кафедри Попович О.В.

©2024 КАФЕДРА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Івано-Франківський Національний Технічний Університет Нафти і Газу

вул. Карпатська, 15, 76019 Україна.   КОНТАКТИ: +38 (0347) 50 47 08   e-mail: tdm@nung.edu.ua

Log in with your credentials

Forgot your details?