В рамках проекту Темпус «Вища інженерна освіта для екологічно сталого промислового розвитку» (Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development) 543966-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR (http://hetes.com.ua/), який фінасується за кошти Європейського Союзу, на базі кафедри «Енергетичного менеджменту і технічної діагностики» ІФНТУНГ створено консультаційно-навчальний центр сталого розвитку. Даний центр сталого розвитку спрямований на демонстрацію можливостей відновлювальної енергетики і визначення ефективного використання енергії для цього він  наповнений відповідним обладнанням виробництва країн ЄС і України.

Для демонстрації можливостей сонячної енергетики на даху навчальної будівлі в якому розміщений консультаційно-навчальний центр сталого розвитку змонтовано масив з 6-ти фотоелектричних панелей монокристалічного типу  загальною потужністю 1,5 кВт. Фотоелектричні панелі потужністю 250 Вт виробництва компанії Eurener (Іспанія, http://eurenergroup.com/) зорієнтовані на південь під кутом 35˚ до горизонту і змонтовані на даху за допомогою кріплення Walraven  BIS Solar Fixing System (Голандія, https://www.walraven.com). Для забезпечення перетворення енергії з фотоелектричних панелей в енергію, яка подається в електромережу будівлі ІФНТУНГ, використовується однофазний мережевий (on-grid) інвертор  SMA SUNNY BOY-1,5 (SMA Solar Technology AG, Німеччина, www.sma.de). Наведене поєднання обладнання реалізує повноцінну мережеву сонячну електростанцію, мережевий інвертор встановлюється на спеціалізованому стенді відповідно для огляду і проведення необхідних досліджень. Мережевий інвертор  SMA SUNNY BOY-1,5 обладнаний wi-fi модулем і внутрішнім веб-сервером для дистанційної передачі даних і моніторингу роботи демонстраційної мережевої сонячної електростанції.

З метою досліджень різних за типом (моно і полікристалічні) і за виробниками фотоелектричних панелей на відповідному стенді в приміщенні консультаційно-навчального центру змонтовано мережу мікроінверторів (SMA Sunny Boy 240, потужність 250 Вт)  з системою передачі згенерованої електроенергії в мережу (SMA Sunny Multigate) із можливістю збору даних моніторингу, щодо кожної фотоелектричної панелі через локальну мережу.

Для отримання регіональних метео даних і в першу чергу для визначення рівня регіональної інсоляції (потужності сонячного випромінювання) консультаційно-навчальний центр сталого розвитку обладнаний професійною компактною метеостанцією WS301-UMB виробництва компанії G. Lufft Mess- und Regeltechnik GmbH (Німеччина, https://www.lufft.com). Дана метеостанція для вимірювання потужності сонячного випромінювання включає в себе прецизійний ширококутний піранометр CMP3 компанії Kipp & Zonen (Голандія, http://www.kippzonen.com). Крім визначення величини потужності сонячного випромінювання дана метеостанція в режимі реального часу дозволяє отримати значення температури і відносної вологості повітря та значення атмосферного тиску.

Демонстрація основ відновлюваної енергетики в консультаційно-навчальному центрі сталого розвитку здійснюється за допомогою навчальних наборів компанії LexSolar (Німеччина, http://www.lexsolar.de/). Дані набори використовуються для демонстрації принципів сонячної (Educational kit of LexSolar leXsolar-PV Professional (1118) та вітроенергетики (Educational kit of LexSolar leXsolar WindProfessional (1406) та використання джерел відновлюваної енергетики в сучасних смарт-електромережах для оптимальної передачі енергії і зменшення використання викопного палива (Educational kit of LexSolar leXsolarSmartGridProfessional (1607). Всі набори виконані в модульному компонуванні, що дозволяє об’єднувати елементи декількох навчальних наборів в різноманітні моделі систем електропостачання.

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно демонстрація принципів найбільш енергоефективного транспорту теплової енергії з навколишнього середовища здійснюється за допомогою моделі теплової помпи виробництва компанії Fruhmann GmbH NTL Manufacturer & Wholesaler (Австрія, http://global.ntl.de).

Оцінка ефективності споживання і заощадження енергії демонструється в консультаційно-навчальний центр сталого розвитку ІФНТУНГ на базі широкого спектру обладнання лабораторії енергетичного аудиту кафедри «Енергетичного менеджменту і технічної діагностики». Можливості даної лабораторії значно розширилися за рахунок обладнання, яке було придбане в рамках проекту – вимірювача якості електроенергії і багатофункціонального приладу для вимірювання втрат тепла. Вимірювач якості електроенергії Metrel MI 2892 (Словенія, http://www.metrel.si) дозволяє проводити комплексний аналіз електромереж і відповідно оцінювати ефективність споживання електричної енергії різноманітним електрообладнанням. Відповідно для демонстрацції можливостей роботи Metrel MI 2892  в приміщенні консультаційно-навчального центру сталого розвитку змонтовано спеціалізований трифазний електричний щит з безпечним доступом до фазних струмових провідників для вимірювання струму і відповідно до потенціальних точок вимірювання напруги. Даний прилад дозволяє неперервно реєструвати біля 10-ти показників стану електричної мережі протягом тижня з відповідним накопиченням даних моніторингу.

В свою чергу багатофункціональний прилад для вимірювання втрат тепла testo 435-2 (Німеччина, https://www.testo.com)  з зондом для вимірювання коефіцієнта теплопередачі дозволяє отримати найважливішу характеристику втрат тепла будівлі, споруди або будівельної конструкції. Безпосереднє вимірювання теплових втрат приладом testo 435-2 разом з інфрачервоною зйомкою тепловізором  дозволяють не тільки якісно, а й кількісно визначити теплові втрати через огороджувальні конструкції в Вт/м2.

 

©2024 КАФЕДРА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Івано-Франківський Національний Технічний Університет Нафти і Газу

вул. Карпатська, 15, 76019 Україна.   КОНТАКТИ: +38 (0347) 50 47 08   e-mail: tdm@nung.edu.ua

Log in with your credentials

Forgot your details?