ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

timeline_pre_loader

1981

Створено відділ № 4 «Неруйнівний контроль в нафтогазовій галузі» на СКТБ «Надра» при Івано-Франківському інституті нафти і газу (зав. від. Карпаш О.М.)

1991

За ініціативи та організаційного сприяння відділу №4 СКТБ «Надра» в ІФІНГ була створена кафедра для підготовки фахівців за спеціальністю «фізичні методи інтроскопії» (з 1995 року – «прилади та системи неруйнівного контролю»)

1993

На кафедрі буріння ІФДТУНГ (зав.каф.проф. Коцкулич Я.С.) було запроваджено викладання предмету «Технічна діагностика бурового обладнання»

2005

Наказом ректора університету №49 від 24.05.2005 створено кафедру технічної діагностики та моніторингу на факультеті нафтогазопроводів. Відкрито філіал кафедри на ТзОВ «НВФ «ЗОНД» (www.zond-ndt.com) Освітньо-наукову діяльність розпочало 5 працівників кафедри

2006

Введено в експлуатацію аудиторію «Технічного діагностування нафтогазового обладнання» (9121), розпочато активну наукову діяльність Захищено 1 кандидатську дисертацію (Карпаш М.О.) Кращий аспірант УТ НКТД (Карпаш М.О.) Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України (проф.Карпаш О.М.)

2007

Введено в експлуатацію аудиторії «Стандартизації та сертифікації продукції» (9119) та «Метрології та контролю якості» (9117). Штат кафедри склав 7 осіб

2008

Введено в експлуатацію науково-дослідну аспірантську лабораторію (9122) Захищено 1 кандидатську дисертацію (Рибіцький І.В.) Краща навчальна лабораторія ІФНТУНГ – 9121 Створення навчально-наукового полігону технічної діагностики підземних комунікацій

2009

Введено в експлуатацію аудиторію «Енергетичного планування та енергетичного менеджменту» (9201). Отримано ліцензію НАЕР на проведення енергоаудиту Кращий навчальний посібник «Технічна діагностика систем нафтогазопостачання» (диплом І ступеню) Лауреат премії Президента України для молодих учених – доцент Яворський А.В. Кращий молодий учений УТ НКТД (Рибіцький І.В.)

2010

Введено в експлуатацію комп’ютерний клас по проекту TEMPUS(9202) Захищено 4 кандидатські дисертації (Тацакович Н.Л, Дарвай І.Я., Доценко Є.Р, Козак О.Ф) Відкрито спеціальність 05.02.10 – діагностика матеріалів і конструкцій Відкрито філіал кафедри на ВАТ «Івано-Франківськгаз» Кращий навчальний посібник «Новітні методи прикладної фізики і математики в інженерних дослідженнях» (диплом ІІІ ступеню) Підписано 1-у в університеті грантову угоду HUSKROUA/0901/062 Краща дипломна робота УТ НКТД (Цих В.)

2011

Введено в експлуатацію лекційну аудиторію (9124)

2012

Захищено кандидатську дисертацію (Ващишак І.Р.), докторську дисертацію (Райтер П.М.)

2013

Захищено кандидатську дисертацію (Котурбаш Т.Т.), докторську дисертацію (Карпаш М.О.)

2014

Захищено 2 кандидатські дисертації (Цих В.С.,Миндюк В.Д.)

2015

Лауреати премії Президента України 2015 року за роботу “Нові методи та засоби багатопараметрового діагностування обладнання і споруд довготривалої експлуатації” (Доценко Є.Р., Карпаш М.О., Тацакович Н.Л., Рибіцький І.В.)

2016

Ліцензовано спеціальність 8.05070108 – “Енергетичний менеджмент” (магістри денної форми навчання). Захищено кандидатську дисертацію (Попович О.В.). За результатами конкурсів УТНКТ у номінації “Кращі науково-технічні публікації в журналах та видання книг” зайнято 1 місце авторським колективом у складі: Карпаша М.О., Рибіцького І.В., Котурбаша Т.Т., Бондаренка О.Г., Карпаша О.М. за публікацію монографії «Акустичний контроль конструкцій та устатковання у нафтогазовій галузі»; в номінації “Кращі молоді вчені та спеціалісти, що працюють в галузі НКТД” зайнято 1 місце директором Науково-дослідного інституту нафтогазової енергетики і екології, професором кафедри Карпашем М.О.; в номінації “Кращий студент (аспірант) за спеціальністю “Неруйнівний контроль та технічна діагностика” зайнято 2 місце аспірантом кафедри Попович О.В.

2017

В рамках проекту «Вища інженерна освіта для екологічно сталого промислового розвитку» 543966-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR  створено консультаційно-навчальний центр сталого розвитку (ауд.9206).

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

Персонал кафедри володіючи значним потенціалом, досвідом виконання робіт як науково-дослідних, так і інжинірингових, міжнародних проектів бачить свою місію через виконання наступних функцій:
 • Розроблення, гармонізація та переклад стандартів, інших нормативних документів з НКТД нафтогазопромислового обладнання

 • Розроблення документів, пов’язаних із декларацією безпеки потенційно небезпечних об’єктів

 • Розроблення засобів обліку газорідинних багатофазних потоків

 • Розробка технічних засобів та технологій контролю фізико-механічних характеристик металоконструкцій, в т. ч. довготривалої експлуатації

 • Розробка технологій та засобів ультразвукової дефектоскопії металоконструкцій

 • Розроблення методів та технічних засобів визначення енергетичних характеристик природного газу

 • Розроблення обладнання і методик для проведення енергоаудиту приміщень і комунікацій

 • Науково-технічна експертиза плану ліквідації аварійних ситуацій та декларацій потенційно небезпечних об’єктів

 • Розробка технічних засобів та технологій пошуку течовитоків у підземних комунікаціях

 • Розробка технічних засобів та технологій контролю геометричних характеристик виробів

 • Розроблення методик та проведення досліджень активності зсуву ґрунтів

ПЕРСОНАЛ КАФЕДРИ

Photo Raiter1

Посада: Завідувач кафедри
Вчене звання: професор
Вчений ступінь: докт. техн. наук
Email: petro.raiter@gmail.com
Веб-сторінка: facebook_Raiter
Напрямок наукових досліджень: вимірювання параметрів багатофазних потоків; розробка інформаційно-вимірювальних модулів для систем енергетичного моніторингу та технічної діагностики, дослідження енергетичної безпеки на рівні муніципалітетів для забезпечення вимог сталого розвитку

Райтер Петро Миколайович

Myndiuk

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

E-mailtinlaven@gmail.com

Веб-сторінка: www.facebook.com/tinlaven

Резюме:CV-Myndiuk-EN

Напрямок наукових досліджень: Дослідження і розроблення нових методів контролю структурної деградації металевих матеріалів тривало експлуатованих конструкцій; комплексне застосування методів неруйнівного контролю

Миндюк Валентин Дмитрович

CychVS

Посада: Доцент

 Вчене звання: немає

 Науковий ступінь: канд.техн.наук

 Напрямок наукових досліджень: методи безконтактного  контролю ізоляції підземних трубопроводів в умовах наявності  суміжних комунікацій, а також у випадку пролягання  через ґрунти різних типів.

Цих Віталій Сергійович

karpashom

Посада: проректор з наукової роботи
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: докт. техн. наук
Email: karpash@nung.edu.ua
Веб-сторінка: facebook_Karpash
Нагороди: лауреат державної премії в галузі науки і техніки України, заслужений діяч науки і техніки України.
Напрямок наукових досліджень: неруйнівний контроль та технічна діагностика в нафтогазовій галузі. Керує аспірантурою за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин.

Карпаш Олег Михайлович

DotsenkoER

Посада: Доцент

Вчене звання: Доцент

Науковий ступінь: канд.техн.наук

Напрямок наукових досліджень: нові методи контролю структури та фізико-  механічних характеристик матеріалів металоконструкцій.

Доценко Євген Романович

novyy

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

E-mailolya.popovuch@gmail.com

Напрямок наукових досліджень: Дослідження і розроблення нових методів контролю металоконструкцій та визначення типу дефектів

Попович Ольга Василівна

rajternb

Інженер 1-ї категорії

Напрямок роботи: організаційне забезпечення навчального процесу на кафедрі.

Райтер Наталя Борисівна

YavorskijAV

Посада: Доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: канд. техн. наук

Email: andryyus1978@gmail.com
Веб-сторінка: facebook_Yavorskyi

Нагороди: лауреат премії президента України для молодих вчених, керівник наукової групи кафедри з питань технічного діагностування підземних комунікацій

Напрямок наукових досліджень: безконтактний контроль ізоляційного покриття підземних трубопроводів, розробка систем пошуку і обстеження металічних і неметалічних комунікацій в умовах значних промислових електромагнітних завад.

Яворський Андрій Вікторович

Ващишак

Посада: Доцент

Вчене звання: Доцент

Науковий ступінь: канд.техн.наук

Email: savchyn.ira@gmail.com

Напрямок досліджень: Методи та засоби технічної діагностики підземних теплових мереж. Підвищення енергоефективності елементів системи опалення

Ващишак Ірина Романівна

Govtulja

Посада: асистент

 E-mailz.lyubomyr@gmail.com

 Напрямок наукових досліджень:  Удосконалення методів оцінки ризиків експлуатації магістральних трубопроводів в складних умовах

Жовтуля Любомир Ярославович

MyndjukYu

Завідувач лабораторіями

Миндюк Юрій Дмитрович

karpash m

Посада: професор кафедри, директор НДІ НГЕіЕ

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: докт. техн. наук

Email: mkarpash@nung.edu.ua
Веб-сторінка: facebook_MKarpash

Резюме: CV-Europass-Maksym Karpash

Напрямок наукових досліджень: контроль фізико-механічних характеристик матеріалів металоконструкцій, використання алгоритмів штучних нейронних мереж в неруйнівному контролі, стандартизація в нафтогазовому комплексі.

Карпаш Максим Олегович

Rybitsky IV 05

Посада: Доцент

Вчене звання: Доцент

Науковий ступінь: канд.техн.наук

Email: rybitsky@gmail.com
Веб-сторінка: facebook_Rybitskyi

Резюме:CV_EN_Rybitskyi

Напрямок наукових досліджень: новітні акустичні методи товщинометрії елементів металоконструкцій.

Рибіцький Ігор Володимирович

Dojchyk

Науковий співробітник НДІНГЕіЕ

Напрямок роботи: технічне забезпечення наукової діяльності на кафедрі

Дойчик Валерій Миколайович

©2020 КАФЕДРА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Івано-Франківський Національний Технічний Університет Нафти і Газу

вул. Карпатська, 15, 76019 Україна.   КОНТАКТИ: +38 (0347) 50 47 08   e-mail: tdm@nung.edu.ua

Log in with your credentials

Forgot your details?