ІНЖЕНЕРІЯ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Отримай професію майбутнього!!!

У нас найкращі викладачі практики, професіонали з галузі,

сучасні аудиторії та лабораторії з європейським обладнанням.

Бакалаврська програма підтримується американським урядом!!!

Денна форма

Вартість навчання
19 300 грн.

Заочна форма

Вартість навчання
0 000 грн.

Кращі студенти

відібрані для стипендійної програми
0 000 грн.

Для студентів освітньої програми “Інженерія відновлюваної енергетики” вже передбачені стажування в університетах Угорщини🇹🇯, Словаччини🇸🇰, Румунії🇷🇴 та Польщі🇮🇩 на підставі діючих угод. Також ведуться домовленості щодо стажувань та практик в Бельгії🇧🇪 та Норвегії🇳🇴.

Особливістю програми є поєднання інформаційно-вимірювальної техніки та енергетики для вирішення актуальних завдань у сфері традиційної та відновлюваної енергетики, а вибіркові освітні компоненти забезпечують належний рівень здобуття м’яких навичок:
 критичне мислення;
 креативність;
 комунікації;
 командна робота.

Мета освітньої програми
Формування професійної компетентності фахівців в сфері метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, що спрямовані на здатність розв’язувати спеціалізовані завдання розроблення, проектування, виготовлення, монтування, експлуатування, технічного обслуговування, ремонтування та оновлювання систем вироблення, перетворення, зберігання та передавання енергії із використанням відновлюваних джерел та у комбінації із традиційними джерелами. Уміння вирішувати практичні проблеми у професійній діяльності, спрямованій на створення умов для точного обліку, оцінки невизначеності вимірювання обсягів енергії у застосовних системах. Формування навиків з критичного мислення, комунікації, командної роботи та креативності на засадах понять сталого розвитку.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна
Фокус програми зроблено на формуванні фахівця, здатного розв’язувати задачі, пов’язані із розробленням, проектуванням та експлуатуванням систем відновлюваної енергетики та пов’язаних інформаційно-вимірювальних систем та пристроїв

Особливості програми

Особливістю програми є поєднання інформаційно-вимірювальної техніки та енергетики для вирішення актуальних завдань у сфері традиційної та відновлюваної енергетики.
Вибіркові освітні компоненти забезпечують належний рівень здобуття м’яких навичок: критичне мислення, креативність, комунікації та командна робота
Освітня програма розроблена з урахуванням досягнень, отриманих в рамках виконання вітчизняних та міжнародних науково-освітніх проектів.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН: бакалавр інженерії відновлюваної енергетики (версія від 13.11.2020)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “ІНЖЕНЕРІЯ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ” (версія від 12.11.2020)

ВІДГУКИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

ВІДГУКИ ПОТЕНЦІЙНИХ ПРАЦЕДАВЦІВ

Враження першокурсників від навчання на освітній програмі Інженерія відновлюваної енергетики

©2024 КАФЕДРА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Івано-Франківський Національний Технічний Університет Нафти і Газу

вул. Карпатська, 15, 76019 Україна.   КОНТАКТИ: +38 (0347) 50 47 08   e-mail: tdm@nung.edu.ua

Log in with your credentials

Forgot your details?