Технічне діагностування підземних комунікацій – один з найбільш складних і відповідальних видів технічної діагностики в системах газорозподілу і газоспоживання, транспортування нафтопродуктів, водопостачання, каналізації, електричних кабельних ліній і т.п. Складність даного виду робіт обумовлена тим, що сам об’єкт діагностування закритий від прямого доступу, тому застосування звичайних інструментальних методів діагностики найчастіше виявляється неможливим. Для цих цілей використовується спеціальне високотехнологічне обладнання та прилади.

На кафедрі технічної діагностики і моніторингу створена наукова група, яка займається проблемами технічного діагностування підземних комунікацій. В дану групу входять: доц.. Яворський А.В., доц. Рибіцький І.В., доц. Ващишак С.П., доц. Райтер П.М., доц. Ващишак І.Р., доц. Цих. В.С.

Наукова група кафедри з проблем технічного діагностування підземних комунікацій працює над  вирішенням наступних науково-технічних проблем:

 • Розробка методів і засобів виявлення траси пролягання і глибини залягання металічних і неметалічних підземних комунікацій з поверхні землі;
 • Розробка методів і засобів безконтактного контролю ізоляційного покриття підземних трубопроводів за наявності значних промислових завад;
 • Розробка методів і засобів обстеження підземних систем теплопостачання;
 • Розробка методів і алгоритмів ідентифікації пошкоджень підземних комунікацій;
 • Розробка системи моніторингу накопичення рідини в порожнинах підземних газопроводів.

Надання послуг з обстеження підземних комунікацій для картування, контролю стану ізоляції, пошуку місць несанкціонованих врізок з GPS-прив’язкою

Опис послуги

Проведення обстеження підземних металічних комунікацій (трубопроводи, силові і сигнальні кабелі і інші протяжні об’єкти) передбачає наступні роботи:

 • Визначення точного положення в плані і по глибині підземних металічних комунікацій (трубопроводи, силові і сигнальні кабелі і інші протяжні об’єкти) інформація про розміщення яких відома частково або відсутня. Для визначення положення підземних комунікацій використовуються індукційний і магнітометричний методи пошуку;
 • Безконтактний контроль стану ізоляційного покриття з поверхні землі, з визначенням найбільш імовірних місць наскрізного пошкодження захисної ізоляції підземних трубопроводів. Для проведення контролю використовується як метод Пірсона згідно ДСТУ 4219-2003 (Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії) так і метод визначення згасання струму вздовж трубопроводу;
 • Визначення місць несанкціонованих врізок в підземні трубопроводи з використанням індукційного, магнітометричного і теплового методів та з GPS-прив’язкою.
 • Нанесення на топографічну основу замовника (в масштабах 1:500, 1:1000, 1:2000) траси пролягання обстеженої підземної комунікації (згідно «Инструкция по съемке и составлению планов подземных коммуникаций ГКИНП-35»).

Обладнання

Комплект основного обладнання для проведення обстеження підземних комунікацій:

 • Мультичастотний трасошукач RIDGID Seek Tech SR-60 обладнаний системою картографічного відображення комунікації (серійний прилад);
 • Цифровий трасопошуковий приймач «Абрис ТМ-7» обладнаний А-рамкою для контролю суцільності ізоляційного покриття підземних трубопроводів (серійний прилад);
 • Пристрій контролю стану ізоляційного покриття підземних трубопроводів ПКІ-1 (покращений аналог АНПИ – власна розробка);
 • Аналоговий трасошукач підземних трубопроводів і кабельних ліній ТК-1 (власна розробка);
 • Мультичастотний пошуковий генератор підвищеної потужності ПКІ-2 (власна розробка);
 • Пошуковий магнітометр OGF-L, для пошуку феромагнітних об’єктів (металічні трубопроводи і ємності, кришки люків, запірна арматура) з поверхні землі (серійний прилад);
 • Тепловізор Fluke Ti25 і пірометр Fluke 574 (серійні прилади) для проведення теплової зйомки підземних комунікацій.

Допоміжні засоби і обладнання обстеження підземних комунікацій:

 • Лазерний далекомір Leica Disto A5;
 • Портативний GPS навігатор Garmin CХ60;
 • Одометричне колесо.

Досвід надання послуг

Обстеження лінійної частини і нафтоперекачувальних станцій ПАТ «Укртранснафта» .

©2020 КАФЕДРА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Івано-Франківський Національний Технічний Університет Нафти і Газу

вул. Карпатська, 15, 76019 Україна.   КОНТАКТИ: +38 (0347) 50 47 08   e-mail: tdm@nung.edu.ua

Log in with your credentials

Forgot your details?